2013.gada 28.jūnijā Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā viesojās ciemiņi no Helsinku Universitātes (Somija)

 

Helsinku Universitātes pētnieki kopā ar Sistemātiskās bioloģijas institūta pārstāvjiem devās ekspedīcijā uz dabas liegumu ‘Pededzes lejtece’. Ekspedīcijas laikā ciemiņiem bija iespēja iepazīties ar LIFE + projekta ‘EREMITA MEADOWS’ veiktajiem pasākumiem šajā teritorijā, kā arī apskatīties dažādas vietas dabas liegumā ‘Pededzes lejtece’. Vizītes laikā tika pārrunātas arī sadarbības iespējas dažādos pētījumos. 

Komentāri

 3 + 5 =