Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātē studējošie aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs

 

Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātē studējošie aktīvi iesaistījušies LIFE+ projekta „EREMITA MEADOWS" aktivitātēs. Datordizaina un mākslas programmās studējošie veido plakātus, keramikas plāksnes u.c. materiālus par dabas aizsardzības tematiku. Izstrādātie materiāli tiks izmantoti projekta ietvaros paredzēto izstāžu veidošanā.

Lai gan EREMITA MEADOWS projekta galvenās aktivitātes ir saistītas galvenokārt ar parkveida pļavām un tajās sastopamajām retajām vaboļu sugām, mēs gribam sasniegt daudz vairāk - izskaidrot sabiedrībai, cik nozīmīgi dabai ir neskartie meži, atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki, arī tie, kas jau sausi un krituši. Mums ir svarīgi ļaut ieraudzīt, izzināt un labāk izprast Latvijas dabas unikālās bagātības, tāpēc esam pateicīgi visiem, kas saprot, ka par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu atbildība jāuzņemas mums katram - ar savām zināšanām, interesi, saprāta un atbildības vadītu darbību.