Pabeigti darbi pie DABAS LIEGUMA „EGLONE” INFORMĀCIJAS CENTRA IZVEIDes

LIFE projekta ietvaros noslēgusies aktivitāte par dabas lieguma „Eglone” informācijas centra izveidi. Aktivitātēs ietvaros tika izstrādāts centra dizains, veikti remontdarbi vienā no Tadenavas bibliotēkas telpām, kā arī veikta centra mākslinieciskā noformēšana. Informācijas centrā tika izvietota informācija par ES nozīmes aizsargājamo biotopu „Pakveida pļavas un ganības” un tajās sastopamajiem retiem, aizsargājamiem augiem un dzīvniekiem.

Apstiprināti Dabas lieguma “Eglone” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

2015. gada 17. novembrī valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotos priekšlikumus Dabas lieguma „Eglone” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

Priekšlikumos apkopota jaunākā zinātniskā informācija par dabas lieguma vērtībām, noteikti aktuālie teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas mērķi, kā arī prioritārie pasākumi, kas īstenojami dabas lieguma aizsardzībai un izmantošanai.

 

Projekta ietvaros izveidotā ceļojošā izstāde „Dzīvība kokā” izvietota apskatei Bebrenes dzirnavās

Aicinām interesentus aplūkot projekta ietvaros veidoto ceļojošo izstādi „Dzīvība kokā”. Izstādes mērķis ir sniegt informāciju par veciem dobumainiem kokiem, parkveida pļavām, dabiskiem neskartiem mežiem un ar tiem saistītājām dabas vērtībām. 

Projekta darba grupa viesojas Eglaines pamatskolā

Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas organizētās dabaszinātņu nedēļas ietvaros, 14.10.2015. pie skolēniem viesojās projekta pārstāvji, lai iepazīstinātu skolēnus ar Latvijā īpaši aizsargājamiem mežu biotopiem un dabas vērtībām, kas tajos sastopamas. Nodarbības laikā, skolēniem bija iespēja uzzināt par atmirušas koksnes nozīmi dabā un daudzajiem retajiem kukaiņiem, kuri ar to ir saistīti. Skolai tika dāvināti projekta ietvaros veidotie plakāti "Dzīvība kokā".

Projekta darba grupa piedalās Daugavpils pilsētas skolotāju un skolēnu 18.Ekoloģiskā konferencē

01.10.2015. projekta darba grupa piedalījās Daugavpils pilsētas skolotāju un skolēnu 18.Ekoloģiskajā konferencē ar ziņojumu par Latvijā īpaši aizsargājamiem mežu biotopiem un dabas vērtībām, kas tajos sastopamas. Nodarbības laikā, skolēniem un skolotājiem bija iespēja uzzināt par atmirušas koksnes nozīmi dabā, Lapukoku paraulgrauža dzīvesveidu un daudzajiem retajiem kukaiņiem. Skolēniem bija iespēja diskutēt par sugu aizsardzību un dabas aizsardzības pasākumiem.

Ekoloģiskā tīkla plāna izstrādes ietvaros notika tikšanās ar sugu un biotopu ekspertiem

30.septembrī Daugavpils Universitātē LIFE + projekta Ekoloģiskā tīkla plāna izstrādes ietvaros notika tikšanās ar sugu un biotopu ekspertiem. Tikšanās laikā tika apspriesta ekoloģiskā tīkla plāna izstrāde, izmantotie dati, kā arī plāna praktiskās izmantošanas iespējas.

 

Projekta pārstāvji piedalās DU Zinātnes festivāla un Zinātnieku nakts aktivitātēs

No 23. līdz 25. septembrim visi interesenti tika aicināti piedalīties aizraujošā ceļojumā - 10. Daugavpils Zinātnes festivālā, kas noslēdzās ar Zinātnieku nakti. Festivāla trīs dienu laikā Daugavpils Universitātes korpusi Parādes ielā 1, 1A un Vienības ielā 13 kļuva par zinātnes un jaunatklāsmes centru, kuru apmeklēja gandrīz 1300 interesenti.

Spriež par Eglonas dabas takas labiekārtošanu

18. septembrī projekta darba grupa tikās ar AS „Latvijas valsts meži” speciālistiem - Dienvidlatgales mežsaimniecības vides speciālisti Sandru Līckrastiņu un Aknīstes meža iecirkņa vadītāju Agri Elertu, lai pārrunātu Eglones dabas takas attīstības perspektīvas. Tikšanās laikā tika apsekots LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS ietvaros izveidotais dabas takas maršruts un pārrunāti iespējamie uzlabojumi takas infrastruktūrā.

Projekta ietvaros noslēgts līgums ar Latvijas valsts mežzinātnes institūtu „Silava”

Daugavpils Universitāte  reto saproksilofāgo vaboļu sugu ekoloģiskā tīkla plāna izstrādes ietvaros noslēgusi zinātniskās izpētes pakalpojumu līgumu ar LVMI „Silava”. Līguma ietvaros GIS speciālisti veiks LVMI „Silava” pieejamo datubāžu un digitālā kartogrāfiskā materiāla analīzi, lai noteiktu reto saproksilofāgo vaboļu sugu potenciālo biotopu atrašanās vietas visā Latvijas teritorijā. Pētījuma ietvaros tiks sagatavotas saproksilofāgo vaboļu biotopu izplatības kartes, kā arī izveidots algoritms saproksilofāgo vaboļu potenciālo biotopu atlasei.

Projekta darba grupa tiekas ar Jēkabpils novada domes pārstāvjiem

25. augustā projekta plānošanas darbu vadītājs Uldis Valainis un apsaimniekošanas darbu vadītājs Māris Nitcis tikās ar Jēkabpils novada domes izpilddirektoru Jāni Subatiņu, lai spriestu par projekta ietvaros izveidotās Eglones dabas takas un plānotā informācijas centra attīstību. Tikšanās laikā tika pārrunātas iespējas savienot izveidotās takas maršrutu ar plānoto informācijas centru.