Nodarbības skolēniem dabas parkā "Kuja"

Šī gada 10. oktobrī Madonas 2. vidusskolas skolēni piedalījās Bērnu vides skolas skolotāju vadītajā nodarbībā, kuras laikā iepazina aizsargājamo dabas teritoriju - dabas parku "Kuja" un tajā mītošās aizsargājamās dabas vērtības.

Nodarbības skolēniem dabas liegumā "Eglone"

Šī gada 9. oktobrī Rudzātu vidusskolas skolēni piedalījās dabas liegumā "Eglone" rīkotajās nodarbībās un Bērnu vides skolas skolotāju vadībā iepazina aizsargājamo dabas teritoriju un tajā mītošās aizsargājamās dabas vērtības.

Nodarbības skolēniem dabas parkā "Dvietes paliene"

Šī gada 9. oktobrī Bebrenes profesionālās vidusskolas audzēkņi piedalījās dabas parkā "Dvietes paliene" rīkotajās nodarbībās un Bērnu vides skolas skolotāju vadībā iepazina aizsargājamo dabas teritoriju un tajā mītošās aizsargājamās dabas vērtības.

Nodarbības skolēniem dabas liegumā "Lubānas mitrājs" (Pededzes lejtece)

Šī gada 3. oktobrī Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolēni piedalījās dabas liegumā "Lubānas mitrājs" (Pededzes lejtecē) rīkotajās nodarbībās un Bērnu vides skolas skolotāju vadībā iepazina aizsargājamo dabas teritoriju un tajā mītošās aizsargājamās dabas vērtības.

Nodarbības skolēniem dabas liegumā "Sitas un Pededzes paliene"

Šī gada 2. oktobrī Balvu amatniecības skolas skolēni kopā ar skolotājām piedalījās brīvdabas nodarbībā dabas liegumā "Sitas un Pededzes paliene".

Bērnu vides skolas skolotāju vadībā skolēni iepazina aizsargājamo dabas teritoriju un tajā esošās vērtības.

Notika inspektoru apmācības seminārs

Projekta EREMITA MEADOWS ietvaros 26. un 27. septembrī aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja" notika praktisko apmācību seminārs dabas aizsardzības institūciju darbiniekiem un skolotājiem „Eiropas Savienības nozīmes biotopi: parkveida pļavas (6530*) un meža ganības (9070*) Latvijā".

Nodarbība skolēniem dabas parkā "Embūte"

Šī gada 27. septembrī skolēni no Vaiņodes piedalījās nodarbībā dabas parkā "Embūte".

Nodarbības skolēniem dabas liegumā "Raķupes ieleja"

Šī gada 26. septembrī dabas lieguma "Raķupes ieleja" bagātības izglītojošā nodarbībā kopā ar Bērnu vides skolas skolotājām iepazina Dundagas vidusskolas skolēni.

Notiks sabiedriskā monitoringa seminārs dabas inspektoriem un dabas vērotājiem

Projekta EREMITA MEADOWS ietvaros 26. un 27. septembrī aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja" notiks praktisko apmācību bezmaksas seminārs dabas aizsardzības institūciju darbiniekiem un skolotājiem „Eiropas Savienības nozīmes biotopi: parkveida pļavas (6530*) un meža ganības (9070*) Latvijā".

Nodarbības skolēniem dabas parkā "Ogres ieleja"

Šī gada 11. un 12. septembrī dabas parkā "Ogres ieleja" notika izglītojošas nodarbības skolēniem par aizsargājamo dabas teritoriju un tajā esošajām dabas vērtībām.