Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts ielūdz piedalīties LIFE+ programmas 20. gadadienai veltītā starptautiskā konferencē

Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts ielūdz Jūs piedalīties LIFE+ programmas 20. gadadienai veltītā starptautiskajā konferencē  „Moricsalai - 100" Bioloģiskā daudzveidība NATURA 2000 vietā -  Moricsalas dabas rezervātā.

Konference veltīta dabas aizsardzības simtgadei Latvijā un ES LIFE programmas 20 gadu jubilejai un ir LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS pasākums.

Konference norisināsies Ventspils Augstskolā (Inženieru ielā 101a), 2012. gada 1. jūnijā  no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Konferences programma

Notika dabas lieguma „Eglone” dabas aizsardzības plāna 1. uzraudzības grupas sanāksme

2012. gada 9. maijā Dunavā notika dabas lieguma „Eglone" dabas aizsardzības plāna pirmā uzraudzības grupas sēde. Projekta darba grupa informēja uzraudzības grupu par teritorijas dabas vērtībām, saskaņā ar iesniegtajiem ekspertu atzinumiem, kā arī ieteiktajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Foto galerija

Dabas aizsardzības plāna 1. redakcija: plāns, pielikumiLIFE programmas 20 gadadienai veltītā komiksu konkursā „Dabas stāsti: mēs dzīvojam šeit” iesniegtie komiksi

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta LIFE+ projekta komanda piedalās Zirgu un dabas izrādē "Kumeļu rotaļas"

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta LIFE+ projekta komanda piedalās Zirgu un dabas izrādē "Kumeļu rotaļas" š.g. 9.-10.jūnijā, Krāslavas novada Kaplavas pagasta Zirgu sētā "Klajumi". Aicināsim visus interesentus uz interaktīvu nodarbību "Zaļā laboratorija". Aktivitātes laikā apmeklētāji varēs iejusties biologa "ādā", pētot retus un unikālus kukaiņus kopā ar institūta pētniekiem, vērot zinātniskā aprīkojuma demonstrējumus un klausīties biologu stāstos par ekspedīcijās piedzīvoto. Mazie apmeklētāji varēs piedalīties izglītojošās spēlēs un saņemt balvas.

Pilnu pasākuma programmu skatīt šeit:

 

Seminars - excursions for residents and land owners of project territories

In May, two educational seminars took place in municipalities of project territories: interested persons from Ērgļi municipalities participated in seminar and excursion, dedicated to natural values of Ogre valley, and friends of nature in Balvu municipality were invited by project implementators to seminar-excursion on natural values of Sita and Pededze floodplains.

Plakātu izstāde „Dzīvība kokā”

Trešdien, 2. maijā Daugavpils Centrālajā bibliotēkā tiek atklāta izstāde „Dzīvība kokā". Izstādes darbus veidojuši Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslas fakultātes Mākslas un dizaina katedras studenti. Izstāde uzskatāma par starpnozaru sadarbības rezultātu - tās idejas autori ir DU Sistemātiskās bioloģijas institūts, kas realizē Eiropas LIFE+ programmas finansētu projektu EREMITA MEADOWS.

LIFE programmas 20 gadadiena: konkurss „Bērni zīmē LIFE”

Daugavpils Universitātes LIFE+ Nature projekts EREMITA MEADOWS un Daugavpils pilsētas Domes Latgales Zoodārza projekts LIFE-HerpetoLatvia LIFE 20 gadu jubilejā

aicina visus bērnus līdz 18 gadiem apsveikt LIFE programmu (Eiropas Savienības programma dabas un vides aizsardzībai, http://ec.europa.eu/environment/life/) jubilejā  un atsūtīt līdz 10.05.2012. savus zīmējumus konkursam - izstādei „LIFE-20: Bērni zīmē LIFE".

LIFE programmas 20 gadadiena: komiksu konkurss studentiem „Dabas stāsti: mēs dzīvojam šeit”

LIFE programma (Eiropas Savienības programma dabas un vides aizsardzībai, http://ec.europa.eu/environment/life/) šī gada maijā svin savu 20 gadu jubileju, tāpēc šī nozīmīgā notikuma atzīmēšanai visā Eiropas Savienībā notiek informatīvie pasākumi.

Daugavpils Universitātes LIFE+ Nature projekts EREMITA MEADOWS un Daugavpils pilsētas Domes Latgales Zoodārza projekts LIFE-HerpetoLatvia LIFE 20 gadu jubilejā organizē komiksu konkursu studentiem „Dabas stāsti: mēs dzīvojam šeit".

EREMITA MEADOWS speciālisti tiekas ar biotopu ekspertiem

EREMITA MEADOWS projekta speciālisti 16.03.2012 piedalījās Latvijas - Igaunijas pārrobežu projekta „Zaļais koridors" organizētajā seminārā, kura laikā tika apspriestas aktuālās problēmas saistībā ar Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu identifikāciju. Pasākumā piedalījās biotopu eksperti no Latvijas un Igaunijas. Īpaša nozīme tika pievērsta Latvijas un Igaunijas biotopu ekspertu atšķirīgajām pieejām Parkveida pļavu un ganību (6530*) biotopu identifikācijā.

EREMITA MEADOWS projekts stāsta par lapkoku praulgrauža aizsardzības problēmām

EREMITA MEADOWS projekta eksperti 28.02.2012 piedalījās Life+ projekta „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā" atklāšanas seminārā.

 Seminārā tika sniegtas prezentācijas gan par meliorācijas darbu ietekmi purvainu mežu dabas vērtībām, gan par Gaujas nacionālajā parkā sastopamajām dabas vērtībām. Īpaša uzmanība tika pievērsta projektā paredzēto mežu apsaimniekošanas un atjaunošanas darbu paredzamajai labvēlīgajai ietekmei uz dabas vērtībām. Semināra dalībniekiem arī bija iespēja uzzināt par projektā plānoto inovatīvo mežu izpēti, kas paredz informāciju iegūt attālināti - ar mazās aviācijas palīdzību. 

EREMITA MEADOWS projekta plānošanas darbu vadītājs stāstīja par projekta ietvaros veiktajiem lapkoku praulgrauža pētījumiem un aktuālajām aizsardzības problēmām.