Aicinām piedalīties LIFE+ EREMITA MEADOWS noslēguma pasākumā

 

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 31.03.2016. Dundagā (Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga) organizē projekta EREMITA MEADOWS noslēguma semināru "Īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās", kurā aicina piedalīties plānošanas un dabas aizsardzības speciālistus, pašvaldību pārstāvjus, sugu un biotopu ekspertus un entuziastus, kā ar citus interesentus.

Seminārā projekta EREMITA MEADOWS pārstāvji sniegs ieskatu par projekta ietvaros īstenotajām īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas aktivitātēm, kā arī citām projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm. Pasākuma ietvaros īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas pieredzē dalīsies arī citu Latvijā īstenoto LIFE+ projektu pārstāvji.

Aicinām pieteikties semināram līdz 29.03.2016. rakstot uz e-pastu kristina.aksjuta@biology.lv. Dalībnieku skaits var būt ierobežots.

Pasākums tiek organizēts Eiropas Komisijas LIFE+ programmas finansētā projekta „Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija/EREMITA MEADOWS" ietvaros.

 

Pasākuma programma