The web page has been developed with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Commision


LIFE09 NAT/LV/000240

Apstiprināts projekta ietvaros izstrādātais dabas aizsardzības plāns dabas liegumam „Eglone”

 

27.01.2014. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprinājusi projekta ietvaros izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Eglone”. Plāns izstrādāts laika periodam no 2013. līdz 2025. gadam. 

Dabas aizsardzības plāns DL „Eglone”

Rīkojums par dabas aizsardzības plāna apstiprināšanu