Astrale GEIE pārstāvja vizīte projekta teritorijās

 

2013. gada 10. jūnijā notika projekta aktivitāšu monitorēšana, ko veica Astrale GEIE pārstāvis Rolands Ratfelders. Iepazīstoties ar projektā paveikto, R. Ratfelders apmeklēja dabas liegumu „Eglone”, dabas parkus „Dvietes paliene” un „Silene”,  kur aplūkoja projekta ietvaros uzstādītos informatīvos stendus un apsaimniekošanas rezultātus. Turpinājumā Astral GEIE pārstāvis Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības bāzē „Ilgas” tikās ar projekta darba grupu un partneriem.

Foto galerija