Dabas lieguma “Eglone” dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas 2. sanāksme

 

08.10.2012. notika dabas lieguma "Eglone" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas 2. sanāksme. Sanāksmes gaitā eksperti informēja par dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros konstatētajām aizsargājamām sugām un biotopiem, kā arī pārrunāja ar interesentiem plānotos apsaimniekošanas pasākumus.

Komentāri

 8 + 10 =