Dabas liegumā „Eglone” uzstādīta laipa pāri Eglaines upei

 

Dabas liegumā „Eglone” uzstādīti laipa pāri Eglaines upei. Laipa tikai uzstādīta, lai zemes īpašnieks varētu pārvietoties pāri Eglaines upei un veikt ES nozīmes aizsargājamā biotopa Parkveida pļavu un ganību (6530*) apsaimniekošanu.

Foto galerija