Daugavpils biologi konstatējuši jaunu kukaiņu sugu Latvijā

 

Veicot vaboļu pētījumus Pededzes lejteces dabas liegumā, Daugavpils Universitātes biologi atklājuši jaunu kukaiņu sugu Latvijas faunai - Elater ferrugineus Linnaeus, ko latviski varētu dēvēt par rūsgano sprakšķi.

Elater ferrugineus ir apmēram divus centimetrus gara vabole, kas dzīvo slēptu dzīvesveidu vecos, neskartos mežos un parkveida pļavās, izvēloties vecus, dobumainus ozolus, gobas, vītolus. Tā dzīves cikls cieši saistīts ar vairākām citām vaboļu sugām - sprakšķa kāpuri barojas, piemēram, ar lapkoku praulgrauža, marmora rožvaboles, zeltainās un vara rožvaboles kāpuriem. Pieaugušās vaboles ir sastopamas no jūnija līdz augustam galvenokārt dienas laikā. Baltijā zināma tikai vēl viena rūsganā sprakšķa atradne - Lietuvā, Kauņas apkārtnē.
Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūta biologi 2011.gada vasarā dabas liegumā „Pededzes ieleja" pirmo reizi Latvijas vaboļu pētījumu vēsturē izmantoja jaunu vaboļu ievākšanas metodi - feromonu lamatas, lai ES LIFE programmas finansētā projekta EREMITA MEADOWS ietvaros pētītu reto un aizsargājamo lapkoku praulgrauzi, kas dzīvo vecos, dobumainos kokos.
Rūsganais sprakšķis konstatēts 2011. gada 11. jūlijā, un tagad Latvijas zinātnieku jaunatradums publicēts arī zinātniskā izdevumā Baltic J.Coleopterol. 11(2) 2011. Nākamajā sezonā vaboļu pētījumi EREMITA MEADOWS projekta ietvaros tiks turpināti un nav izslēgts, ka pagaidām vienīgajam rūsganajam sprakšķim, kas papildinājis DU Sistemātiskās Bioloģijas institūta kolekciju, pievienosies vēl citi.

 

Lejupielādēt publikāciju