Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta pētnieki apseko dabas liegumu „Eglone” .

 

Sistemātiskās Bioloģijas institūta dabas aizsardzības, entomoloģijas un botānikas eksperti 1.jūlijā apsekoja dabas lieguma „Eglone" (Jēkabpils novads) teritoriju, lai uzsāktu dabas aizsardzības plāna izstrādi projekta EREMITA MEADOWS ietvaros. Tika konstatētas nozīmīgas jumstiņu gladiolu un odu gimnadēniju atradnes, apsekoti biotopi: parkveida pļavas, melnalkšņu un apšu meži.

Foto: R.Cibuļskis