Ekoloģiskā tīkla plāna izstrādes ietvaros notika tikšanās ar sugu un biotopu ekspertiem

 

30.septembrī Daugavpils Universitātē LIFE + projekta Ekoloģiskā tīkla plāna izstrādes ietvaros notika tikšanās ar sugu un biotopu ekspertiem. Tikšanās laikā tika apspriesta ekoloģiskā tīkla plāna izstrāde, izmantotie dati, kā arī plāna praktiskās izmantošanas iespējas.