The web page has been developed with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Commision


LIFE09 NAT/LV/000240

EREMITA MEADOWS PROJEKTA PĀRSTĀVJI PIEDALĀS LIFE+ PROJEKTA FOR-REST NOSLĒGUMA SEMINĀRĀ

 

30. martā norisinājās LIFE+ projekta "Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā" (FOR-REST) noslēguma pasākumā, kurš norisinājās Ungurmuižā. Pasākumā tika aicināti piedalīties arī projekta EREMITA MEADOWS pārstāvji.

Pasākuma ietvaros projekta FOR-REST pārstāvji informēja par projekta ietvaros realizētajām aktivitātēm, kā arī iepazīstināja ar īstenotajiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem. Pasākuma ietvaros projekta darba grupa pateicās iesaistītajiem partneriem par atbalstu Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajām aktivitātēm Gaujas Nacionālā parka ilgtspējīgai attīstībai un dabas vērtību saglabāšanai.