Izsludināts zīmējumu un radošo darbu konkurss „Dzīvība kokā”

 

18.04.2013. izsludināts Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes organizēts zīmējumu un radošo darbu konkurss „Dzīvība kokā”.

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts un Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājuši zīmējumu un radošo darbu konkursu „Dzīvība kokā”, kurš norisinās no 2013. gada 18. aprīļa līdz 15. maijam.

Konkursā aicināti piedalīties jaunie dabas draugi – vispārizglītojošo skolu 1.-12. klašu skolēni un arodskolu audzēkņi, kuri vēlas vairāk uzzināt par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Natura 2000 Latvijā un tajās mītošajām aizsargājamajām sugām, parādīt savu pozitīvo attieksmi pret dabu, iesaistīties dažādu dabas aizsardzības pasākumu īstenošanā, kā arī radoši izpausties dažādās literatūras, vizuālās mākslas un radošo darbu tehnikās.

Lai piedalītos konkursā, līdz 2013. gada 15. maijam, konkursa dalībnieki tiek aicināti iesniegt vai atsūtīt konkursa organizētājiem vizuālās mākslas radošos darbus (brīvā tehnikā veiktus zīmējumus, vai no brīvi izvēlētiem materiāliem gatavotus veidojums, koka griezumu, adījumu, pinumu vai tamborējumu objektus, u.c.) vai literāros darbus (prozas vai dzejas) par dabas vērtību saglabāšanu un popularizēšanu dabas liegumos “Eglone”, “Sitas un Pededzes paliene”, “Lubāna mitrājs”, “Raķupes ieleja” vai dabas parkos “Embūte”, “Ogres ieleja”, „Kuja”, “Dvietes paliene” un “Silene” (sīkāku informāciju par šiem objektiem ir mājas lapās www.eremita-meadows.lv, www.daba.gov.lv, vai zvanot pa tālruni (+371) 26113065 vai rakstot uz e-pastu uldis.valainis@biology.lv).

Konkursa darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās: 1.- 4. klašu grupa, 5.-8. klašu grupa un 9.-12. klašu un arodskolu audzēkņu grupa. Labāko darbu autori ne tikai saņems balvas, bet viņiem būs arī iespēja kopā ar Daugavpils Universitātes zinātniekiem un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem 2013. gada septembrī piedalīties dažādos izzinošos pasākumos, kas norisināsies minētajās dabas teritorijās. Savukārt interesantākie konkursa darbi, minot autora vārdu un uzvārdu, tiks izmantoti dažādās dabas aizsardzībai veltītās izstādēs.

Konkursa nolikums (DOC, 892.5 Kb)

Zīmējumu un radošo darbu konkurss „Dzīvība kokā” tiek īstenots Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā LIFE+ līdzfinansētā projekta „Management of Fennoscandian wooded meadows (6530*) and two priority beetle species: planning, public participation, innovation” (LIFE09/NAT/LV/000240) EREMITA MEADOWS (www.eremita-meadows.lv), ko finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE programma, ietvaros. Projekts paredz pasākumus parkveida pļavu un divu retu vaboļu sugu - lapkoku praulgrauža un dzeltenkrūšu ēnvaboles aizsardzībai. Tomēr mēs gribam sasniegt vairāk - izskaidrot sabiedrībai, cik nozīmīgi dabai ir neskartie meži, atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki, arī tie, kas jau sausi un krituši. Mums ir svarīgi ļaut ieraudzīt, izzināt un labāk izprast Latvijas dabas unikālās bagātības.

Papildus informācija:
Uldis Valainis
DU Sistemātiskās bioloģijas institūts
tālr.: (+371) 26113065,
e-pasts: uldis.valainis@biology.lv