Izveidota animācijas filma „Filma par vecajiem kokiem”

 

“Mēs esam ļoti veci un seni, bet joprojām ļoti noderīgi lielajam mežam...” - tā savu stāstījumu par sevi iesāk animācijas filmas „Filma par vecajiem kokiem” varoņi – vecie koki.

Lai rosinātu bērnus izprast vecu koku un tajos dzīvojošo organismu nozīmi dabā, Rīgas Skolēnu pils Multiplikācijas studija, sadarbojoties ar Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta zinātniekiem, ir izveidojusi animācijas filmu. Tajā, izmantojot dažādu vecumu bērnu zīmējumus, vienkāršā un saprotamā veidā pastāstīts un parādīts kā koks aug, veidojas, mainās, kādi kukaiņi un dzīvnieki izvēlas koka dobumu par savu mājvietu, un kāpēc koks jāsaudzē arī tad, kad tas jau ir miris.  Bērni ir paši ierunājuši filmas tekstu, un aicina ikvienu pievērsties koku un tajos esošās dzīvības aizsardzības jautājumiem.

Filma veidota ar Eiropas Komisijas LIFE finanšu instrumenta atbalstu, Eiropas Komisijas LIFE programmas projektam „Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija” (EREMITA MEADOWS LIFE 09 NAT/LV/000240).

Skatīties animācijas filmu "Filma par vecajiem kokiem"

Komentāri

 10 + 7 =