Lapukoka praulgrauža (Osmoderma eremita) pētījumi 2011. gada jūlijā.

 

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūta pētnieks Uldis Valainis un Turku Universitātes doktorants Matti LandvikLapukoka praulgrauža (Osmoderma eremita) pētījumi 2011. gada jūlijā uzsākti dabas liegumā „Lubāna mitrājs", parkveida pļavās pie Pededzes, izvietojot tur feromonu lamatas vaboļu ķeršanai. LIFE+ projekts EREMITA MEADOWS šajā pētījumā sadarbojas ar Turku Universitāti (Somija).

Foto: R.Cibuļskis.