LATVIJAS ENTOMOLOĢIJAS BIEDRĪBA PROJEKTA IETVAROS TURPINA DZELTENKRŪŠU ĒNVABOLES MEKLĒJUMUS

 

Latvijas Entomoloģijas biedrība, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Daugavpils Universitāti, šogad turpinās dzeltenkrūšu ēnvaboles meklējumus. Pētījumi tiks veikti dzeltenkrūšu ēnvaboles (Phryganophilus ruficollis) sugas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros. Šogad pētījumi tiks turpināti Slīteres nacionālajā parkā, kā arī Puzes ezera apkārtnē, Dabas liegumā "Stiklu purvi", Dabas liegumā "Klāņu purvs", Dabas liegumā "Kaļķupes ieleja", Dabas liegumā "Mērnieku dumbrāji", Juvera ezera apkārtnē, Dabas liegumā "Sofikalna meži", Dabas liegumā "Virguļicas meži”, Dabas liegumā "Kadājs", Dabas liegumā "Dūres mežs", Dabas liegumā "Mazie Kangari".

Petījuma vietas izvēlētas potenciālajos biotopos vēsturisko atradņu tuvumā un potenciālajos biotopos citās vietās lielos meža masīvos.