LIFE projekta EREMITA MEADOWS ietvaros norisinājās vairāki pašvaldību semināri – ekskursijas

 

Projekta ietvaros norisinājās pašvaldību semināri, kuru laikā klāt esošajiem bija iespēja doties ekskursijā kopā ar zinātniekiem aizsargājamās dabas teritorijās (dabas parkā "Ogres ieleja", dabas liegumā "Sitas un Pededzes lejtece", Krustkalnu dabas rezervātā, dabas liegumā "Eglone", dabas parkā "Kuja" un dabas liegumā "Raķupes ieleja"), kā arī iepazīties ar LIFE projekta aktivitātēm katrā no teritorijām.

 Projekta ietveros vēl plānoti semināri dabas parkā "Dvietes paliene" un dabas liegumā "Embūte".