Nodarbības skolēniem dabas liegumā "Lubānas mitrājs" (Pededzes lejtece)

 

Šī gada 3. oktobrī Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolēni piedalījās dabas liegumā "Lubānas mitrājs" (Pededzes lejtecē) rīkotajās nodarbībās un Bērnu vides skolas skolotāju vadībā iepazina aizsargājamo dabas teritoriju un tajā mītošās aizsargājamās dabas vērtības.

Foto galerija

Nodarbības tiek rīkotas Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta EREMITA MEADOWS (www.eremita-meadows.lv) skolēnu kampaņas (aktivitāte D7) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE programma, ietvaros.
Projekts paredz pasākumus parkveida pļavu un divu retu vaboļu sugu - lapkoku praulgrauža un dzeltenkrūšu ēnvaboles aizsardzībai. Tomēr mēs gribam sasniegt vairāk - izskaidrot sabiedrībai, cik nozīmīgi dabai ir neskartie meži, atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki, arī tie, kas jau sausi un krituši. Mums ir svarīgi ļaut ieraudzīt, izzināt un labāk izprast Latvijas dabas unikālās bagātības.