Nodarbības skolēniem dabas liegumā "Raķupes ieleja"

 

Šī gada 26. septembrī dabas lieguma "Raķupes ieleja" bagātības izglītojošā nodarbībā kopā ar Bērnu vides skolas skolotājām iepazina Dundagas vidusskolas skolēni.

Nodarbību laikā skolēni iepazina "Raķupes ielejas" augus valsti, mācījās noskaidroja, kā zināt, vai koka dobumos mitinās retā un aizsargājamā vabole Lapkoku praulgrauzis, kā arī uzzināja, kas būtu jāņem vērā uzturoties aizsargājamā dabas teritorijā.

Foto galerija

Nodarbības tiek rīkotas Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta EREMITA MEADOWS (www.eremita-meadows.lv) skolēnu kampaņas (aktivitāte D7) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE programma, ietvaros.
Projekts paredz pasākumus parkveida pļavu un divu retu vaboļu sugu - lapkoku praulgrauža un dzeltenkrūšu ēnvaboles aizsardzībai. Tomēr mēs gribam sasniegt vairāk - izskaidrot sabiedrībai, cik nozīmīgi dabai ir neskartie meži, atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki, arī tie, kas jau sausi un krituši. Mums ir svarīgi ļaut ieraudzīt, izzināt un labāk izprast Latvijas dabas unikālās bagātības.