Nodarbības skolēniem dabas liegumā "Sitas un Pededzes paliene"

 

Šī gada 2. oktobrī Balvu amatniecības skolas skolēni kopā ar skolotājām piedalījās brīvdabas nodarbībā dabas liegumā "Sitas un Pededzes paliene".

Bērnu vides skolas skolotāju vadībā skolēni iepazina aizsargājamo dabas teritoriju un tajā esošās vērtības.

Foto galerija

Nodarbības tiek rīkotas Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta EREMITA MEADOWS (www.eremita-meadows.lv) skolēnu kampaņas (aktivitāte D7) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE programma, ietvaros.
Projekts paredz pasākumus parkveida pļavu un divu retu vaboļu sugu - lapkoku praulgrauža un dzeltenkrūšu ēnvaboles aizsardzībai. Tomēr mēs gribam sasniegt vairāk - izskaidrot sabiedrībai, cik nozīmīgi dabai ir neskartie meži, atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki, arī tie, kas jau sausi un krituši. Mums ir svarīgi ļaut ieraudzīt, izzināt un labāk izprast Latvijas dabas unikālās bagātības.