Nodarbības skolēniem dabas parkā "Ogres ieleja"

 

Šī gada 11. un 12. septembrī dabas parkā "Ogres ieleja" notika izglītojošas nodarbības skolēniem par aizsargājamo dabas teritoriju un tajā esošajām dabas vērtībām.

Nodarbību laikā skolēni no Madlienas vidusskolas un Krapes pamatskolas kopā ar Bērnu vides skolotājām Lauru un Intu iepazina "Ogres ielejas" augus valsti, mācījās noteikt koku lielumu un vecumu, noskaidroja, kā zināt, vai koka dobumos mitinās retā un aizsargājamā vabole Lapkoku praulgrauzis, kā arī uzzināja, kas būtu jāņem vērā uzturoties aizsargājamā dabas teritorijā.

Kopumā nodarbībās piedalījās 48 bērni.

Foto galerija

Nodarbības tiek rīkotas Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta EREMITA MEADOWS (www.eremita-meadows.lv) skolēnu kampaņas (aktivitāte D7) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE programma, ietvaros.
Projekts paredz pasākumus parkveida pļavu un divu retu vaboļu sugu - lapkoku praulgrauža un dzeltenkrūšu ēnvaboles aizsardzībai. Tomēr mēs gribam sasniegt vairāk - izskaidrot sabiedrībai, cik nozīmīgi dabai ir neskartie meži, atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki, arī tie, kas jau sausi un krituši. Mums ir svarīgi ļaut ieraudzīt, izzināt un labāk izprast Latvijas dabas unikālās bagātības.