Norisinājās seminārs "Dabai draudzīga teritoriju apsaimniekošana - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pamats"

 

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 26.02.2016. Siguldā (Baznīcas iela 7) organizēja semināru "Dabai draudzīga teritoriju apsaimniekošana - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pamats", kurā tika aicināti piedalīties plānošanas speciālisti, sugu un biotopu eksperti, dabas aizsardzības plānu izstrādātāji un citi interesenti, kuri ikdienā saistīti ar dabas aizsardzības plānošanas jautājumiem.

Pasākumā tika prezentēti ziņojumi par dabai draudzīgu teritoriju apsaimniekošanu un tās nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī prezentēts projekta ietvaros izstrādātais Ekoloģiskā tīkla plāns ar atmirušo koksni saistīto reto vaboļu sugu aizsardzības nodrošināšanai.