Noritēja seminārs "GIS un kartogrāfiskās modelēšanas izmantošana reto un aizsargājamo sugu un biotopu izpētē, kā arī to aizsardzības nodrošināšanā"

 

2015. gada 27. novembrī Siguldā notika LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS organizētais seminārs "GIS un kartogrāfiskās modelēšanas izmantošana reto un aizsargājamo sugu un biotopu izpētē, kā arī to aizsardzības nodrošināšanā". Seminārā tika prezentēti ziņojumi par GIS un kartogrāfiskās modelēšanas pieredzi Latvijā saistībā ar reto un aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, kā arī to aizsardzības nodrošināšanu.

 

Semināra ietvaros projekta darba grupa prezentēja ziņojumu „GIS un kartogrāfiskās modelēšanas izmantošana ar atmirušo koksni saistīto reto un aizsargājamo vaboļu sugu izpētē un aizsardzības nodrošināšanā”.

Seminārā piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides risinājumu institūta, LVMI “Silava”, AS „Latvijas valsts meži”, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes u.c. iestāžu pārstāvji. Semināra laikā tā dalībnieki diskutēja par GIS un kartogrāfiskās modelēšanas izmantošanu biotopu izpētē, dalījās pieredzē un apsprieda nākotnes perspektīvas.

Semināra programma

Fotogalerija