Noskaidroti konkursa "Dzīvība kokā" rezultāti

 

No 2013. gada 18. aprīļa līdz 15. maijam norisinājās zīmējumu un radošo darbu konkurss „Dzīvība kokā”, ko LIFE+ līdzfinansētā projekta "EREMITA MEADOWS" ietvaros organizēja Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts un Dabas aizsardzības pārvalde. Konkursā piedalījās jaunie dabas draugi – vispārizglītojošo skolu 1.-12. klašu skolēni un arodskolu audzēkņi.

No 2013. gada 18. aprīļa līdz 15. maijam norisinājās zīmējumu un radošo darbu konkurss „Dzīvība kokā”, ko LIFE+ līdzfinansētā projekta "EREMITA MEADOWS" ietvaros organizēja Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts un Dabas aizsardzības pārvalde. Konkursā tika aicināti piedalīties jaunie dabas draugi – vispārizglītojošo skolu 1.-12. klašu skolēni un arodskolu audzēkņi, kuri vēlējās vairāk uzzināt par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Natura 2000 Latvijā un tajās mītošajām aizsargājamajām sugām, parādīt savu pozitīvo attieksmi pret dabu, iesaistīties dažādu dabas aizsardzības pasākumu īstenošanā, kā arī radoši izpausties dažādās literatūras, vizuālās mākslas un radošo darbu tehnikās.

Lai piedalītos konkursā, tā dalībniekiem vajadzēja iesniegt vizuālās mākslas radošos darbus (brīvā tehnikā veiktus zīmējumus, vai no brīvi izvēlētiem materiāliem gatavotus veidojums, koka griezumu, adījumu, pinumu vai tamborējumu objektus, u.c.) vai literāros darbus (prozas vai dzejas) par dabas vērtību saglabāšanu un popularizēšanu dabas liegumos “Eglone”, “Sitas un Pededzes paliene”, “Lubāna mitrājs”, “Raķupes ieleja” vai dabas parkos “Embūte”, “Ogres ieleja”, „Kuja”, “Dvietes paliene” un “Silene”. Kopumā konkursā tika iesniegti 86 darbi no dažādiem Latvijas novadiem.

Konkursa darbi tika vērtēti trīs vecuma grupās: 1.- 4. klašu grupa, 5.-8. klašu grupa un 9.-12. klašu un arodskolu audzēkņu grupa. Darbus vērtēja kompetenta žūrija: projekta darba grupa, pārstāvji no Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes, Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes un LIFE+ projekta "HerpetoLatvia".

Konkursa rezultāti (XLS, 44 Kb)

Foto galerija

Konkursa dalībnieki saņems balvas un pateicības rakstus, kā arī viņiem būs iespēja kopā ar Daugavpils Universitātes zinātniekiem un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem 2013. gada rudenī piedalīties dažādos izzinošos pasākumos, kas norisināsies minētajās dabas teritorijās. Savukārt interesantākie konkursa darbi, minot autora vārdu un uzvārdu, tiks izmantoti dažādās dabas aizsardzībai veltītās izstādēs.

Zīmējumu un radošo darbu konkurss „Dzīvība kokā” tika īstenots Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā LIFE+ līdzfinansētā projekta „Management of Fennoscandian wooded meadows (6530*) and two priority beetle species: planning, public participation, innovation” (LIFE09/NAT/LV/000240) EREMITA MEADOWS (www.eremita-meadows.lv), ko finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE programma, ietvaros. Projekts paredz pasākumus parkveida pļavu un divu retu vaboļu sugu - lapkoku praulgrauža un dzeltenkrūšu ēnvaboles aizsardzībai. Tomēr mēs gribam sasniegt vairāk - izskaidrot sabiedrībai, cik nozīmīgi dabai ir neskartie meži, atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki, arī tie, kas jau sausi un krituši. Mums ir svarīgi ļaut ieraudzīt, izzināt un labāk izprast Latvijas dabas unikālās bagātības.

Papildus informācija:
Uldis Valainis
DU Sistemātiskās bioloģijas institūts
tālr.: (+371) 26113065,
e-pasts: uldis.valainis@biology.lv