Notika inspektoru apmācības seminārs

 

Projekta EREMITA MEADOWS ietvaros 26. un 27. septembrī aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja" notika praktisko apmācību seminārs dabas aizsardzības institūciju darbiniekiem un skolotājiem „Eiropas Savienības nozīmes biotopi: parkveida pļavas (6530*) un meža ganības (9070*) Latvijā".

Seminārs tika rīkots ar mērķi ļaut dabas inspektoriem un skolotājiem labāk atpazīt ES nozīmes biotopus - parkveida pļavas un meža ganības. Semināra ietvaros dalībnieki piedalījās gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās. Praktiskajā apmācību daļā semināra dalībniekiem bija iespēja mācīties atpazīt un noteikt dažādas kvalitātes parkveida pļavas un meža ganības.

Foto galerija