Notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme dabas lieguma „Eglone" dabas aizsardzības plānam

 

2013. gada 21. oktobrī notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme dabas aizsardzības plānam Natura 2000 teritorijai - dabas liegumam „Eglone" (Dunavas pagasts).

Foto galerija

Sanāksmes laikā pašvaldību pārstāvji, zemes īpašnieki un citi klātesošie tika informēti par dabas aizsardzības plāna norises gaitu, iegūtajiem pētījumu rezultātiem un plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī ar citām aktivitātēm, kas tiks veiktas dabas liegumā ‘Eglone’.