Notiks sabiedriskā monitoringa seminārs dabas inspektoriem un dabas vērotājiem

 

Projekta EREMITA MEADOWS ietvaros 26. un 27. septembrī aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja" notiks praktisko apmācību bezmaksas seminārs dabas aizsardzības institūciju darbiniekiem un skolotājiem „Eiropas Savienības nozīmes biotopi: parkveida pļavas (6530*) un meža ganības (9070*) Latvijā".

Semināra laikā kompetenti lektori semināra dalībniekus (dabas inspektorus un skolotājus) gan teorētiski, gan praktiski iepazīstinās ar parkveida pļavām, dabas vērtībām, kas saistītas ar parkveida pļavām, pļavu apsaimniekošanu dabas vērtību saglabāšanai, kā arī retas vaboles – lapkoku praulgrauža dzīvi, lai iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas varētu turpmāk nodot arī skolēniem un citiem dabas draugiem. Tāpat tikšanās laikā tiks stāstīts par LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS aktivitātēm, kurās turpmāk varēs iesaistīties skolu bērni un jaunieši, iepazīstinot viņus ar dažādiem dabas aizsardzības jautājumiem.
Semināra norises vieta: Lauku mājas “Ķempēni” (Ēveles pagasts, Burtnieku novads).

Projekts EREMITA MEADOWS (www.eremita-meadows.lv) darbojas no 2011. līdz 2015. gadam, tas veltīts bioloģiskajai daudzveidībai Latvijā – konkrētāk, retajām parkveida pļavām un divām īpaši aizsargājamu vaboļu sugām - lapkoku praulgrauzim un dzeltenkrūšu ēnvabolei. Projektā paredzēti zinātniskie pētījumi un dabas apsaimniekošana, tāpat liela loma ir sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai – it īpaši skolēniem veltītiem pasākumiem.
 
Papildus informācija:
Kristīna Aksjuta
DU Sistemātiskās bioloģijas institūts
tālr.: (+371) 29238004,