NOTIKUSI DABAS LIEGUMA “EGLONE” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA UZRAUDZĪBAS GRUPAS 3. SANĀKSME

 

21.01.2013. Jēkabpils novada domē notika dabas lieguma "Eglone" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas 3. sanāksme. Sanāksmes gaitā uzraudzības grupas pārstāvji un dabas eksperti pārrunāja aizsargājamo sugu un biotopu plānotos apsaimniekošanas pasākumus, aizsargājamās vērtēja teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu, ieteicamo teritorijas funkcionālo zonējumu, kā arī apsprieda citus ar dabas aizsardzības plāna izstrādi saistītos jautājumus.

 

 

Galerija.