Notikusi Eglones dabas aizsardzības plāna pirmā informatīvā sanāksme

 

28. oktobrī notika dabas lieguma „Eglone" dabas aizsardzības plāna sagatavošanas pirmā informatīvā sanāksme ar mērķi apzināt valsts institūciju, pašvaldības un zemes īpašnieku un lietotāju iespējamās kopīgās intereses dabas lieguma teritorijas apsaimniekošanā.

Sanāksmi organizēja dabas aizsardzības plāna izstrādātāji - projekta EREMITA MEADOWS speciālisti. Tajā piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieki - vairāki zemes īpašnieki, pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, AS „Latvijas Valsts meži", Lauku atbalsta dienesta, Vides valsts dienesta un Jēkabpils novada domes.

Projekta vadītāja Jolanta Bāra sanāksmes dalībniekiem pastāstīja par EREMITA MEADOWS mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem darbiem.

Projekta plānošanas darbu vadītājs Uldis Valainis klātesošos iepazīstināja ar likumdošanā noteikto kārtību, kādā dabas aizsardzības plāns tiks izstrādāts, kā arī ar dabas liegumā sastopamajām īpašajām dabas vērtībām un teritorijā plānotajām projekta EREMITA MEADOWS aktivitātēm. Vietējie iedzīvotāji atzīmēja, ka vairākas no retajām un aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām lieguma teritorijā ir novērojuši arī paši, savukārt līdzās liegumam esošā Raiņa muzeja direktore apstiprināja ieinteresētību atbalstīt tūristiem domātās informācijas izplatīšanu. Interesi par dabas liegumā „Eglone" notiekošo apliecināja ar Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji.

Sanāksmes noslēgumā klātesošajiem bija iespēja uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijā.

 

PREZENTĀCIJAS:
INFORMĀCIJAS PAR LIFE PROJEKTU
INFORMATĪVĀ SANĀKSME PAR DAP IZSTRĀDI DABAS LIEGUMAM "EGLONE"

 

GALERIJA