Notikusi mediju pārstāvju vizīte dabas rezervātā „Moricsala"

 

25. maijā EREMITA MEADOWS pārstāvji sadarbībā ar projekta partneri - Dabas aizsardzības pārvaldi un Slīteres Nacionālā parka administrāciju rīkoja semināru - ekskursiju Latvijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem uz dabas rezervātu „Moricsala".

DAP pārstāvji žurnālistus iepazīstināja ar Moricsalas kā vecākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vēsturi. Pēc tam pasākuma dalībnieki Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta pētnieku pavadībā devās četru stundu ekskursijā pa salu. Ekskursijas laikā speciālisti ar dalībniekiem pārrunāja dabisko biotopu saglabāšanas nozīmību sugu daudzveidības nodrošināšanā, demonstrēja kukaiņu lamatas, ar kuru palīdzību tiek veikti entomoloģiskā materiāla ievākšana, stāstīja par EREMITA MEADOWS pamatuzdevumiem un plānotajām aktivitātēm, kā arī atbildēja uz žurnālistu jautājumiem.

 

GALERIJA