Notikusi pēdējā dabas lieguma „Eglona” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

 

2013. gada 17. decembrī notika pēdējā dabas lieguma „Eglona” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” dabas aizsardzības plans tiks noformēts atbilstoši šo noteikumu prasībām un iesniegts Dabas aizsardzības pārvaldē izvērtēšanai. Pēc pozitīva Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas, plans tiks iesniegts apstiprināšanai Vides ministrijā. 

 

Foto galerija

Komentāri

 2 + 1 =