Pabeigti apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā „Sitas un Pededzes paliene”

 

Dabas liegumā „Sitas un Pededzes paliene” ir noritējuši apsaimniekošanas pasākumi. Pasākuma ietvaros zemes īpašnieks atbrīvoja no nevēlamiem kokiem un krūmiem ES aizsargājamo biotopu parkveida pļavas un ganības (6530*) 16,38 ha apjomā, to vidū 34 Lapkoku praulgrauža dzīvotnes.

Foto galerija