Pagarināts projekta darbības termiņš

 

Atbilstoši grozījumiem līgumā ar Eiropas Komisiju, LIFE+ projekts esošā budžeta ietvaros ir pagarināts līdz 2016. gada 31. martam. Projekta pagarinājums bija nepieciešams, lai plānotajā apjomā varētu pabeigt projekta ekoloģiskā plāna izstrādi retajām saproksilofāgajām vaboļu sugām. Līdz septembra beigām aktivitātes ietvaros plānots pabeigt lauka pētījumus, apsekojot ar tālizpētes metodēm atlasītās īpaši reto vaboļu sugu potenciālās dzīvotnes.  Lauka pētījumu rezultāti tiks apspriesti ekspertu un dabas aizsardzības speciālistu sanāksmēs.