Par projektu

 

Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētais projekts „Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija"

Īstenotājs: Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts

Sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvalde un Dienvidlatgales 
NVO atbalsta centrs
Īstenošanas laiks: 2011. gada 1. janvāris - 2016. gada 31. marts
Projekta vadītāja līdz 2014. gada 30. decembrim: Mg. biol. Jolanta Bāra

Projekta vadītājs no 2015. gada 2. februāra: Dr. biol. Uldis Valainis

Projekta budžets
: 485 849 EUR 
EK LIFE programmas līdzfinansējums: 347 950 EUR (74,93 %)