Projekta darba grupa apseko dižozolus Eglones dabas liegumā

 

23.10.2012. projekta darba grupa apsekoja dižozolus dabas liegumā "Eglone". Kopumā dabas lieguma teritorijā konstatēti 6 dižozoli un 3 ozoli, kas dižkoku apmērus varētu sasniegt tuvāko gadu laikā. Ekspedīcijas laikā tika apsekota arī Eglonas dabas liegumam pieguļošā teritorija ārpus dabas lieguma. Ārpus dabas lieguma teritorijas ekspedīcijas laikā tika konstatēti 6 dižozoli un 2 ozoli.

Izmēri, kurus sasniedzot koki Latvijā tiek aizsargāti ar likumu, ir noteikti Latvijas Ministru Kabineta 2010. gada 16. martā izdotajos Noteikumos Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", 2. pielikumā "Aizsargājamie koki - vietējo un svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)". Atbilstoši šiem noteikumiem aizsardzības statusu parastais ozols (Quercus robur) iegūst sasniedzot 4 m apkartmēru (mērot 1,3 m augstumā).

Komentāri

 1 + 2 =