Projekta darba grupa piedalās Daugavpils pilsētas skolotāju un skolēnu 18.Ekoloģiskā konferencē

 

01.10.2015. projekta darba grupa piedalījās Daugavpils pilsētas skolotāju un skolēnu 18.Ekoloģiskajā konferencē ar ziņojumu par Latvijā īpaši aizsargājamiem mežu biotopiem un dabas vērtībām, kas tajos sastopamas. Nodarbības laikā, skolēniem un skolotājiem bija iespēja uzzināt par atmirušas koksnes nozīmi dabā, Lapukoku paraulgrauža dzīvesveidu un daudzajiem retajiem kukaiņiem. Skolēniem bija iespēja diskutēt par sugu aizsardzību un dabas aizsardzības pasākumiem.