PROJEKTA DARBA GRUPA SADARBĪBĀ AR LVM IEZĪMĒ DABĀ APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMU VIETAS DABAS LIEGUMĀ „LUBĀNA MITRĀJS”

 

14.05.2014. projekta darba grupa kopā ar AS "Latvijas valsts meži" speciālistu apsekoja dabas liegumā "Lubānas mitrājs" esošās aizaugušās ES nozīmes aizsargājamā biotopa „Parkvieda pļavas un meža ganības” platības. Apsekošanas tika veikta ar mērķi iezīmēt dabā apsaimniekošanas darbu vietas un pārrunāt galvenos darba uzdevumus.