Projekta darba grupa sadarbībā ar LVM speciālistiem pārrunā plānotos apsaimniekošanas pasākumus dabas liegumā “Eglone”

 

24.10.2012. projekta darba grupa sadarbībā ar AS "Latvijas valsts meži" speciālistiem apsekoja dabas liegumu "Eglone". Apsekošana tika veikta ar mērķi pārrunāt un iezīmēt dabā dabas lieguma "Eglone"  dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros ieteiktos īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus. Plānotie apsaimniekošanas pasākumi attēloti kartē.

Lejupielādēt karti.