Projekta darba grupa viesojas Eglaines pamatskolā

 

Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas organizētās dabaszinātņu nedēļas ietvaros, 14.10.2015. pie skolēniem viesojās projekta pārstāvji, lai iepazīstinātu skolēnus ar Latvijā īpaši aizsargājamiem mežu biotopiem un dabas vērtībām, kas tajos sastopamas. Nodarbības laikā, skolēniem bija iespēja uzzināt par atmirušas koksnes nozīmi dabā un daudzajiem retajiem kukaiņiem, kuri ar to ir saistīti. Skolai tika dāvināti projekta ietvaros veidotie plakāti "Dzīvība kokā".