Projekta eksperti apseko Raķupes ieleju

 

Daugavpilī, 2011. gada 7. oktobrī

Šonedēļ projekta plānošanas darbu vadītājs Uldis Valainis un apsaimniekošanas darbu vadītājs Māris Nitcis devās uz vienu no projekta teritorijām - dabas liegumu „Raķupes ieleja". Rezultātā tika izvēlētas potenciālās apsaimniekošanas darbu un tālākās zinātniskās izpētes teritorijas, kā arī informācijas stenda atrašanās vieta.

Eksperti divu dienu laikā apsekoja dabas lieguma teritorijā esošās zināmās lapkoku praulgrauža atradnes, konstatējot, ka tās joprojām ir normālā stāvoklī, tomēr atsevišķiem vecajiem kokiem nepieciešami atēnošanas darbi, lai nodrošinātu labākus dzīves apstākļus vairākām kukaiņu sugām. Turpinot pētījumus, nākamajā sezonā arī šajā teritorijā tiks uzstādītas feromonu lamatas lapkoku praulgraužiem. Potenciāli Raķupes ielejas nogāžu mežos varētu būt meklējama arī īpaši retā un Latvijā līdz šim tikai vienreiz konstatētā dzeltenkrūšu ēnvabole.

Tāpat tika izvērtētas iespējamās informācijas stenda atrašanās vietas teritorijā, par galveno kritēriju izvirzot cilvēku plūsmu.

 

GALERIJA