Projekta EREMITA MEADOWS darba grupa dalās pieredzē ar Lietuvas dabas fonda pārstāvjiem

 

Projekta darba grupa 2013. gada 7. un 8. jūlijā tikās ar Lietuvas dabas fonda pārstāvjiem.

LIFE+ projekta  pārstāvji dalījās pieredzē ar Lietuvas kolēģiem par lapkoku praulgrauža pētījumiem Latvijā. Tikšanās laikā tika apsekotas dabas liegumā „Pededzes lejtece” izvietotās feromonu lamatas. Projekta pārstāvji demonstrēja projekta ietvaros izmantotās pētījumu metodes, dalījās zināšanās par sugas ekoloģiskajām īpatnībām un nepieciešamajiem sugas aizsardzības pasākumiem. 

Līdz šim Lietuvā zināmas tikai dažas lapkoku praulgrauža atradnes. Tikšanās laikā iegūtās zināšanas Lietuvas kolēģi palīdzēs līdzīgu pētījumu realizēšanā Lietuvā.

Fotogalerija