Projekta EREMITA MEADOWS pārstāvis piedalās seminārā par lapkoku praulgrauža pētījumiem un aizsardzību Ziemeļeiropā

 

2013. gada  27. un 28. augustā projekta EREMITA MEADOWS plānošanas darbu vadītājs Uldis Valainis piedalījās Lietuvas Dabas Fonda un Lietuvas Entomoloģijas Biedrības organizētajā seminārā “Osmoderma eremita - status of populations, research and conservation in the Northern Europe”.

Seminārs tika organizēts projekta „Exchange of Nordic – Baltic experience on Conservation of Hermit Beetle“ ietvaros. Seminārā piedalījās speciālisti no Lietuvas, Dānijas, Zviedrijas un Latvijas.

Uldis Valainis seminārā prezentēja ziņojumu par LIFE+ projekta ietvaros veiktajiem  lapkoku praulgrauža pētījumiem un īstenotajiem lapkoku praulgrauža apdzīvoto biotopu apsaimniekošanas pasākumiem.

Semināra programma