Projekta EREMITA MEADOWS stāsta par parkveida pļavām meža biotopu ekspertu un nozares speciālistu seminārā

 

Projekta parkveida pļavu eksperts Viesturs Lārmanis piedalījās paplašinātajā meža biotopu un nozares speciālistu seminārā, kurš norisinājās no 06.09.-07.09.2013. Grundzālē. Viesturs Lārmanis prezentēja ziņojumu „Parkveida pļavu biotopu aizsardzības plāns - jaunumi, virzība (LIFE projekts EREMITA MEADOWS).

Semināra programma