Projekta ietvaros dabas liegumā “Eglone” plānotais izziņas takas maršruts attīrīts no krūmiem

 

Pasākums tiek īstenots kā viena no daudzajām dabas lieguma “Eglone” dabas aizsardzības plānā paredzētajām aktivitātēm Daugavpils Universitātes LIFE+ projekta „EREMITA MEADOWS” ietvaros.

Pasākums tiek īstenots kā viena no daudzajām dabas lieguma “Eglone” dabas aizsardzības plānā paredzētajām aktivitātēm Daugavpils Universitātes LIFE+ projekta „EREMITA MEADOWS” ietvaros. Pasākums paredz izveidot izziņas taku sabiedrības izglītošanai dabas lieguma „Eglone” teritorijā. Izvēlētais izziņas takas maršruts izceļas ar lielu biotopisko dažādību un maršrutā iekļautām aizsargājamo pļavu biotopu apsaimniekošanas modeļteritorijām. Izziņas takas izveidošanai atsevišķās vietās veikta plānotā maršruta attīrīšana no krūmiem. Pasākums īstenots sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”

Pasākuma īstenošanai saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja.

Foto galerija