Projekta ietvaros izveidotā ceļojošā izstāde „Dzīvība kokā” izvietota apskatei Bebrenes dzirnavās

 

Aicinām interesentus aplūkot projekta ietvaros veidoto ceļojošo izstādi „Dzīvība kokā”. Izstādes mērķis ir sniegt informāciju par veciem dobumainiem kokiem, parkveida pļavām, dabiskiem neskartiem mežiem un ar tiem saistītājām dabas vērtībām. 

Atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki ir būtiski bioloģiskās daudzveidības elementi, ar kuriem ir saistīta vesela virkne retu un aizsargājamu sugu. Daudzas no minētajām dabas vērtībām sastopamas arī dabas parkā „Dvietes paliene”, kas atrodas netālu no Bebrenes centra.

 

Izstāde Bebrenes dzirnavās būs aplūkojama līdz 30. novembrim.