Projekta ietvaros veiktie pētījumi par lapkoku praulgrauzi prezentēti starptautiskā konferencē

 

Projekta ietvaros īstenotos pētījumus par lapkoku praulgrauzi projekta plānošanas darbu vadītājs Uldis Valainis prezentējis starptautiskā konferencē „VIIIth Symposium of Baltic Coleopterologists”, kas norisinājās laika posmā no 10.-12.06.2014. Kiry-Tatra Nacionālajā parkā Polijā. Konferencē U. Valainis prezentēja ziņojumu „Results of using pheromone-baited traps for investigations of Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 in Latvia”. Pētījumi par lapkoku praulgrauzi veikti projekta aktivitātes ietvaros, kas paredz izstrādāt ekoloģiskā tīkla plānu reto saproksilofāgo vaboļu aizsardzībai.

 

Ar konferences programmu var iepazīties šeit.