Projekta pārstāvji piedalās vides nometnē „Zaļās dienas „Ilgu” muižā”

 

Projekta pārstāvji piedalījās Dabas izpētes un vides izglītības centra organizētajā vides nometnē „Zaļās dienas „Ilgu” muižā, kas norisinājās DU Studiju un pētniecības centrā „Ilgas” laika posmā no 15.-18.07.2014. Projekta speciālisti nometnes dalībniekiem piedāvāja piedalīties nodarbībā “Vecā ozola noslēpumi” par retām un aizsargājamām kukaiņu sugām, kas apdzīvo vecus, dobumainus kokus.

Nometnes laikā jaunieši tika iepazīstināti ar dabas vērtībām dabas parkā “Silene”, jaunākajām bioloģiskās daudzveidības pētījumu metodēm veicot pētījumus dabā (biotopu un sugu atradņu kartēšana, monitoringa veikšana, telemetrija, u.c.) vai laboratorijas apstākļos (mikroskopijas pētījumi, ģenētiskās analīzes u.c.).  Nometnes ietvaros jaunieši piedalījās nodarbībās un ekskursijās entomologu, botāniķu, teriologu, dabas aizsardzības speciālistu un citu ekspertu pavadībā. Nometne tika organizēta ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

 

Ar nometnes programmu var iepazīties šeit.

Komentāri

 4 + 8 =