Dabas parks „Embūte"

 

Vaiņodes novada Embūtes pagasts. Platība: 481 ha.

Teritorija izveidota izcilu gravu un nogāžu mežu aizsardzībai, kas ir arī ES Biotopu direktīvas aizsargājams biotops. Embūtes gravām ir arī ģeomorfoloģiska nozīme. Konstatēta arī ļoti reta augu suga - Eiropas kāpumiezis, kurai te ir viena no divām atradnēm Latvijā.

Aizsargājamās sugas:

- augi - Fuksa dzegužpirkstīte, Eiropas kāpumiezis, zaļziedu naktsvijole, mieturu mugurene
- abinieki - kokvarde
- bezmugurkaulnieki - cīrulīšu dižtauriņš, ozolu karmīnpūcīte, lapkoku praulgrauzis
- putni - melnais stārķis, vidējais dzenis, melnā dzilna, brūnā čakste
- zīdītāji - ūdrs, pundursikspārnis